Iskolánkról

A Kun László Gimnázium jogutódja a SZILTOP Oktatási Közhasznú Társaság által 1996-ban létrehozott iskolahálózatnak, amelynek szervezetében 1998. szeptember 1-én Budakalász Gimnázium Szabadszállási Tagiskola néven alapított, esti munkarend szerinti gimnáziumi képzést folytató tagintézménynek.

 

Az 1998. szeptember 1-én létrehozott tagintézményt azzal a céllal alapították, hogy a Magyar Honvédség szabadszállási alakulatánál szolgálatot teljesítő – érettségivel nem rendelkező – hivatásos katonák érettségire történő felkészítéséhez és érettségi vizsgáztatásához szervezeti és személyi feltételeket biztosítsanak A Tagiskola eredetileg 33 fő katona felkészítésére jött létre, azonban a Kht igazgatósága úgy döntött – a honvédség illetékes vezetőinek hozzájárulásával – hogy megnyitja az iskola kapuit Szabadszállás város és a környező települések továbbtanulni szándékozó lakosai számára is. Ennek köszönhetően 1998. szeptember 1-én, három osztályban, 164 felnőtt kezdte meg az esti tagozatos gimnáziumi felkészülést. A tagintézmény 2001-ben érettségiztetett először, amely esemény kiemelkedő volt Szabadszálláson, hisz ezen a vidéken eddig ilyen oktatási intézmény nem működött. A tagintézmény létrehozása, beindítása és működésének folyamatossá tétele, nagy jelentőségű volt a lakosság számára, hisz a SZILTOP Okt. Kht. helybe hozta azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tették minden felnőtt, érettségivel nem rendelkező helyi és környékbeli lakos számára, hogy továbbtanulhasson, és érettségi vizsgát tehessen.

 

A lakossági igényt jól szemlélteti, hogy nemcsak Szabadszálláson, hanem Bács-Kiskun megye számos településén merült fel olyan igény, hogy hasonló tagintézményeket hozzunk létre mint amilyen Szabadszálláson működik. Ennek eredményeképpen a megyénkben egyre több tagintézmény jött létre és kezdte meg működését a SZILTOP Okt. Kht. által fenntartott intézményhálózaton belül. Így jött létre Bács-Kiskun megyében Baján, Izsákon, Kecelen, Kiskunfélegyházán, Solton és Tompán tagintézmény.

 

2003-ban a fenntartónk úgy döntött, hogy Szabadszálláson hozza létre a Bács-Kiskun megyei tagintézményeket magába foglaló intézmény hálózatát, a Budakalász Gimnázium Szabadszállási Tagintézmény jogutódjaként a Kun László Gimnáziumot.

 

A Kun László Gimnázium 2003. szeptember 1-től önálló intézményként 11 tagintézményt magába foglaló esti munkarend szerinti gimnáziumi képzést folytató intézményhálózatként működött tovább. Tagintézményei: Baja, Izsák, Kecel, Kiskunfélegyháza, Solt, Szabadszállás, Tompa, Csákvár, Ercsi, Kápolnásnyék, Tolna.

A működő tagintézmények településeinek és a környékbeli települések lakosainak körében felmerült igények továbbfejlesztést és bővítést eredményeztek. Ennek következtében 2004 szeptemberében beindítottuk az érettségire alapozott szakképzést és megkezdtük a nappali rendszerű szakiskolai képzés előkészítését. E képzési lehetőségek bővítése azt is eredményezte, hogy a Kun László Gimnázium 2004. szeptember 1-től KUN LÁSZLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA néven folytatja közoktatási tevékenységét. A 2005/2006-os tanévben az iskolánk képzési formája három fő területre terjed ki:

  1. Esti munkarend szerinti gimnáziumi képzés felnőttek részére
  2. Érettségire alapozott esti munkarend szerinti szakközépiskolai képzés felnőttek részére
  3. Nappali tagozatos szakiskolai képzés 8 általánost végzettek részére

 

A képzési formák kibővítése mellett tagintézményeink száma is növekedett. 2005. szeptember 1-én megkezdte működését a bodajki, a bonyhádi, a kecskeméti, a lajosmizsei tagintézményünk is. Ebben a tanévben már 1323 tanuló kezdte meg tanulmányit a Kun László Középiskola és Szakiskola tagintézményeiben.

 

Iskolánk életében jelentős változás következett be a 2006/2007-es tanévben A lakossági igények szélesebb körű felmérését követően igen jelentős mértékű fejlesztést hajtottunk végre, amely kiterjedt Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyére egyaránt. Ennek következtében a tagintézményeink száma 29-re emelkedett.

2006. szeptember 1-én kezdte meg működését a helvéciai, a soltvadkerti, a tassi, a mezőfalvai, az apostagi, a nagybaracskai, a szekszárdi, a pincehelyi és hőgyészi tagintézmény.

Továbbá ebben az évben egy uniós pályázat keretén belül a büntetés-végrehajtási intézetekben szakképzések beindítására kaptunk feladatot a fenntartótól, a SZILTOP Okt. Kht-tól, amelynek keretén belül öt intézetben – Kalocsa, Pálhalma, Márianosztra, Vác, Budapest Kozma utca – fogvatartottak részére egy éves szakképzéseket kellett megszerveznünk és beindítanunk különböző szakterületen. A képzés sikerét egyértelműen bizonyítja, hogy a Pálhalmai és a Kalocsai Tagintézményünkben azóta is folyamatos a képzés, valamennyi tanévben újabb és újabb csoportok oktatását kezdhetjük meg.

A tanulóink létszáma a 2006/2007-es tanév kezdetekor 2209 fő, a pedagógusok létszáma 307 fő volt.

Képzési formáink a 2006/2007-es tanévben:

  1. Esti munkarend szerinti képzés felnőttek részére
  2. Nappali munkarend szerinti gimnáziumi képzés felnőttek részére (Bajai Tagintézményben)
  3. Érettségire alapozott esti munkarend szerinti szakközépiskolai képzés felnőttek részére
  4. Nappali tagozatos (2+2 éves) szakiskolai képzés 8 általánost végzettek részére
  5. Egy éves iskolarendszerű szakképzés BV intézetekben.

 

A 2007/2008-as tanév kezdetekor ismételten változás következett be iskolánk szervezetében. Szeptember 1-től a tagintézmények száma hárommal növekedett: Kerekegyháza, Szabadbattyán és Nagydorog kapcsolódott tagintézményeink sorába. A BV intézetek közül Vácott, Márianosztrán és Budapest Kozma utcai intézetben nem volt igény a szakképzés folytatására. Így 2007/2008-as tanévet továbbra is 29 tagintézményben folytattuk tovább 307 fő pedagógussal 2394 fő tanuló számára.

 

A 2008/2009-es tanév során a fenntartó SZILTOP Okt. Kht. igazgatóságának döntése értelmében, az általa fenntartott Pannon Középiskola és Szakiskola átszervezésének eredményeként, a Pécsváradi és a Tabi Tagintézményeik átcsoportosításra kerültek a Kun László Középiskola és Szakiskola iskolahálózatába. Továbbá Siklóson hoztunk létre új tagintézményt. A tanév kezdetére Kiskunfélegyházán és Hőgyészen oly mértékben csökkent a lakossági igény, hogy ebben a két tagintézményben már nem indítottunk új osztályokat és a tagintézmények működtetését is átmenetileg szüneteltetjük. Így a 2008/2009-es tanévet 30 tagintézményben 325 pedagógussal 2564 fő tanuló részére kezdtük meg változatlan képzési területeken.

A tanév során előkészítettük az új OKJ-nak megfelelő szakképzéseinket, mivel az általunk folytatott szakképzések a következő tanévtől már csak az új képzési jegyzéktől folytathatóak. A tanév végén az érettségi vizsgák lebonyolítását követően 5 tagintézmény fejezte be működését, mivel jelentősen csökkent a jelentkezők száma.

 

A 2009/2010-es tanévben három tagintézménnyel bővültünk, ebből a Móri tagintézményben szakképzést folytatunk, a Martonvásári és a Dunavecsei Tagintézményeinkben gimnáziumi felkészítést folytatunk. A 2009/2010-es tanévet 25 tagintézményben 278 pedagógussal és 1884 tanulóval kezdtük meg.

A Kun László Középiskola és Szakiskola fennállása alatt összesen 2697 fő tett sikeres érettségi vizsgát és közel 350-en tettek sikeres szakmai vizsgát.